web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"Zarzdzanie w owiacie" – kurs kwalifikacyjny 2017/2018
III Edycja

Grupa 1 – nabór zamknity -  rozpoczcie zaj potwierdzone 
Grupa 2 - nabór otwarty 

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 2 czerwca 2018 

Cena cakowita – 1500z (patne w 5 ratach) 

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Dla kogo kurs?

  • - Dyrektorów szkó oraz osobób zajmujcych stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych (centrach ksztacenia praktycznego, centrach ksztacenia ustawicznego, orodkach doskonalenia nauczycieli itp.,
  • - Kandydatów na stanowiska kierownicze w owiacie,
  • - Nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem zawodowym, pragncym naby wiedz i umiejtnoci z zakresu zarzdzania w edukacji,
  • - Osób rozważajcych zaoenie przedszkola szkoy, klubu przedszkolaka, szkoy jzykowej, itd..
  • - Osób zajmujcych si problematyk owiatow w jednostkach samorzdu terytorialnego,
  • - Pracowników nadzoru pedagogicznego,
  • - Pracowników organów prowadzcych szkoy,
  • - Animatorów dziaa i organizacji owiatowych.


Serdecznie zapraszamy!Plakat
POBIERZ

 

Wzór wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego

POBIERZDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapisy na  ÓSM  edycj:
 
„Kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego -
- jzyka angielskiego -  w okresie  wczesnoszkolnym”Grupa 1 – nabór zamknity -  rozpoczcie zaj potwierdzone  (zajcia w soboty) 

Grupa 2 - nabór otwarty 

Zajcia od 7 padziernika 2017r.,  do 2 czerwca 2018r. 


Ilo godzin: 240


Cena: 1600z  (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)


Istnieje opcja kursu kwalifikacyjnego ZA DARMO przy wykupieniu 300h kursu jzykowego przygotowujcego do certyfikatu jzykowego.Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA


Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentów  =  brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Serdecznie zapraszamy!

POBIERZ – zobacz ofert

POBIERZ - wzór wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapisy na  DRUG  edycj:
 
„Kursu kwalifikacyjnego z zakresu  przygotowania pedagogicznego do nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego”

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadajcych certyfikat jzykowy.

Grupa 1 - nabór otwarty 

Zajcia od 21 padziernika 2017r.,  do 2 czerwca 2018r. 


Ilo godzin: 240


Cena: 1600z

POBIERZ – zobacz ofert

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"300 h  Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2' 


Grupa 1 - nabór otwarty 
-
zajcia potwierdzone -  od 30 wrzenia 2017 do 9 czerwca 2018 

Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 20 próbnych egzaminów z „mówienia” ONE to ONE z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 próbnych egzaminów z czci pisemnej PTE/TELC

Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!


Równolegle z kursem jzykowym, mona bra udzia w kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli.


Serdecznie zapraszamy!

POBIERZ – zobacz ofert

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"90 h stacjonarnych -  Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE / TELC Advanced (Competent User) plus 180h testów  Advanced (Competent User)  online na platformie e-learning NODN” 


Zajcia  -  od 21 padziernika 2017 do 2 czerwca 2018 

Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 20 próbnych egzaminów z „mówienia” ONE to ONE z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 próbnych egzaminów z czci pisemnej PTE/TELC

Cena dla 5 osób: 1.800z (patne 10 miesicy x 180z)

Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!

Serdecznie zapraszamy!

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Kurs jzykowy Londyskiej Izby Przemysowo - Handlowej  przygotowujcy do egzaminów (LCCI IQ)

 
Pi poziomów – kady poziom 120 godzin

Londyska Izba Przemysowo-Handlowa (LCCI IQ) jest jedn z najwikszych brytyjskich instytucji, nadajcych kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomoci jzyka angielskiego speniaj wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania jzyka, British National Standards for Languages, z tego te wzgldu posiadaj oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo speniaj one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracajc uwag na uycie jzyka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomoci.

Certyfikaty Londyskiej Izby s uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoy wysze na caym wiecie za dowód znajomoci zawodowego jzyka angielskiego. W Polsce, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ speniaj wymogi postpowania kwalifikacyjnego dla pracowników sub cywilnych.

 Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dobieg koca.

Ukoczenie kursu kwalifikacyjnego wie si z pozytywnym zaliczeniem egzaminu z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.

13 czerwca 2016r., o godz. 16.30 uczestnicy kursu przystpili do egzaminu, tylko jak tu si skupi, kiedy na zewntrz trwaj prace nad serialem TVN ;)

Gratulujemy wyników!Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Jednym z midzynarodowych egzaminów oferowanych w naszym Orodku jest PTE General.
17 czerwca 2016r., o godz. 9.00
w Niepublicznym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, na kampusie, odby si egzamin z Pearson Test of English General level 3.

Od lat egzamin PTE General cieszy  si w naszym Orodku du zdawalnoci, z niecierpliwoci wic czekamy na wyniki tegorocznej sesji!


 
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjcia
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Midzynarodowy egzamin TELC B2

Mimo, i certyfikat TELC jest nowoci w ofercie naszej placówki - cieszy si on duym zainteresowaniem kursantów. Do egzaminu przystpio a 18 osób.

W dniu 22 czerwca od godz. 9.00  odby si zarówno egzamin pisemny jak i ustny TELC B2.

Mamy nadziej, e egzamin TELC  bdzie cieszy si równie duym zainteresowaniem jak PTE General.

 

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki! 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Centrum Egzaminacyjne – TELC

Nasz Orodek Doskonalenia Nauczycieli zosta wpisany  do bazy jednostek egzaminacyjnych dla certyfikatów TELC.

Dzikujmy!
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym – warsztaty

Zajcia z metodyki to nie tylko teoria... U nas to przede wszystkim warsztaty, na których testujemy metody nauczania jzyka angielskiego i metody aktywizujce. 


Pomysów nie brakuje :) 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Lekcja pokazowa

Mielimy zaszczyt uczestniczy w lekcji pokazowej naszej Absolwentki. 


Zajcia pokazowe odbyy si w klasie integracyjnej, w której nauczyciele realizuj innowacj edukacyjn uczc dzieci jzyka angielskiego poprzez zabaw. 

 


Dzikujemy za zaproszenie Pani Monice Szewczyk oraz Zespoowi Szkó Sportowych w Radlinie.

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjcia

 


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg


Dnia 9 marca 2017 roku  w placówce naszego Orodka odbyo si szkolenie zorganizowane wspólnie z wydawnictwem Oxford University Press. 

Podczas szkolenia zostay omówione zmiany w nauczaniu jzyka angielskiego wynikajce z reformy edukacji, oraz zagadnienia zwizane z dysleksj. 

Cz warsztatowa szkolenia nosia tytu : " Practice makes perfect! How to manage learning time effectively both at school and at home", podczas której pani Dorota Strumiska przedstawia nowoczesne metody wykorzystywania technologii w nauczaniu dzieci.


Dzikujemy za tak liczne przybycie i uczestnictwo w szkoleniu! 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaEgzamin PTE level 3

Egzamin odbdzie si 17 czerwca 2017 roku w siedzibie Niepublicznego Orodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rudzka 13c, pitro III, sala 3.7

Zapisy na sesj czerwcow do dnia 15 maja 2017r.
Serdecznie zapraszamy!
Egzamin TELC B2

Egzamin TELC odbdzie si 24 czerwca 2017 roku w siedzibie Niepublicznego Orodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rudzka 13c, pitro III, sala 3.7

Zapisy na sesj czerwcow do dnia 30 maja 2017r.
Serdecznie zapraszamy!
"Zarzdzanie w owiacie" - kurs kwalifikacyjny
Grupa 1 - rozpoczcie zaj potwierdzone
Grupa 2 - nabr otwarty

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 2 czerwca 2018

Cena cakowita: 1500z (patne w 5 ratach)
Serdecznie zapraszamy!"Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym"
- kurs kwalifikacyjny

Rozpoczty nabr

Zajcia od 21 padziernika 2017 do 26 maja 2018

Serdecznie zapraszamy!"Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2'

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 16 czerwca 2018

Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2).

Serdecznie zapraszamy!25 marca 2017 roku trzecia grupoa rozpoczyna zajcia kursu kwalifikacyjnego "Zarzdzanie Owiat".Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN. Zostay trzy wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli - 9.03.2017r.


Zmiany w nauczaniu j.angielskiego wynikajce z reformy edukacji.
"Practice makes perfect! How to manage learning time effectively both at school and at home"

9 marca o godz. 15.00 w siedzibie NODN, Rybnik, ulica Rudzka 13c, budynek B.


Czy masz dziecko zagroone dysleksj? Moesz to zauway ju w pierwszym roku ycia.

Zapraszamy na warsztaty z ABC dysleksji, ktre odbd si 9 marca o godz. 16.00 w siedzibie NODN, Rybnik, ulica Rudzka 13c, budynek B.


100 % dofinansowania
Midzynarodowy certyfikat TELC
wraz z penym kursem jzykowym

Masz wicej ni 25 lat?

Chcesz nauczy si jzyka i otrzyma certyfikat uznawany na caym wiecie?

A moe chcesz przeama kolejne bariery?

Jeli tak, to te kursy s dla Ciebie!


Jzyki do wyboru: angielski, niemiecki, francuski

Poziomy zaawansowania: A1, A2, B1, B2

Czas trwania: I nabr kursw odbywa zajcia od marca do czerwca 2017r.

Harmonogram Egzaminw: czerwiec 2017, marzec 2018, czerwiec 2018

Egzamin TELC (The European Languages Certificates) to jeden z najpopularniejszych certyfikatw powszechnie uznawanych na arenie midzynarodowej.

Certyfikat jest wany przez cae ycie!


Cena egzaminu poza projektem: ok. 500 z

* kurs komputerowy ECCC wraz z certyfikatem wchodzi w skad projektu dla wszystkich uczestnikw - 100% dofinansowaniaW marcu 2017 roku trzecia 20 - osobowa grupa rozpocznie zajcia kursu kwalifikacyjnego "Zarzdzanie Owiat". Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.
Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.


Grupa potwierdzona. Zajęcia rozpoczynają się 25 marca (sobota).

Serdecznie zapraszamy!
W marcu 2017 roku trzecia grupa rozpocznie zajcia kursu kwalifikacyjnego "Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym".


Zajcia od marca 2017 do maja 2018 roku.
Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE level 3 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2).

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.

Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.

Grupa potwierdzona. Zajęcia rozpoczynają się 21 marca (sobota).

Serdecznie zapraszamy!
W marcu 2017 roku rozpoczynamy zajcia kursu kwalifikacyjnego "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka angielskiego" dla osb z ceryfikatem jzykowym.

Zajcia od marca 2017 do wrzenia 2017 roku.

Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE level 3 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2) lub PTE level 4.

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.

Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Grupa padziernikowa z kursu metodyczno - jzykowego z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym rozpocza zajcia 1.10.2016 roku.

Otwarty zosta nabr do grupy, ktra rozpocznie zajcia w marcu 2017 roku. Zapraszamy!

Grupa nr 1 kursu "Zarzdzanie Owiat" - rozpoczyna zajcia 27 listopada 2016 roku.

Otwarty zosta nabr do Grupy nr 2, ktra rozpocznie zajcia w marcu 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!


Ju 148 osb uzyskao kwalifikacje do nauczania j. angielskiego.
Tylko rok dzieli Ci od zdobycia kwalifikacji.Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA


Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach

Rozporzdzenie z zaznaczonym fragmentem

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkola oraz klas I – III szkoy podstawowej na:

Konferencj orgaznizowan przez Wydawnictwo OXFORD oraz NODN w Rybniku (rybnicki kampus) w dniu 15 wrzenia 2016 roku o godz. 14.30

 
Tematyka prezentacji:

Wspomaganie umiejtnoci poprawnego pisania i czytania poprzez gry i zabawy (przedszkola, szkoy podstawowe)

Z wyjtkiem ortografii i wymowy mona nauczy si angielskiego w 30 godzin.

Mark Twain

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ucz si poprzez zabaw i bez wysiku. Podczas warsztatu zaprezentowane zostan metody i aktywnoci, które sprawi, e nauka jzyka angielskiego bdzie efektywna, ciekawa i co wicej skutecznie przygotuje dzieci do funkcjonowania w dynamicznie zmieniajcym si wiecie. Skupimy si na zagadnieniu czytania i pisania, które sprawiaj najmodszym (i nie tylko) duy kopot. Poprzez proste gry, zabawy i projekty manualne, dowiemy si jak zachci najmodszych do nauki pisania oraz sprawi, e bdzie ona ekscytujca i ciekawa. Odejdziemy od nudnego i odtwórczego przepisywania sówek i wspólnie zastanowimy si nad motywujcym, a zarazem interesujcym sposobem literowania.

Uczestnicy konferencji otrzymuj darmowe materiay do pracy z dziemi.

 

Pobierz dodatkowe informacje
Zapisy na SZST edycj kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Podsiadajc akredytacj lskiego Kuratora Owiaty, prowadzimy zarwno kursy kwalifikacyjne jak i jzykowe przygotowujce do certyfikatw koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.


Rozpoczlimy zapisy do grup rozpoczynajcych zajcia w pierwszy weekend padziernika - zapisz si ju dzi!Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego)


Cena: 1600z LUB ZA DARMO, jeeli wykupisz kurs przygotowujcy do egzaminu PTE level 3
Ilo godzin: 240


Zjazdy: zajcia w soboty


Opcja kursu kwalifikacyjnego ZA DARMO przy wykupieniu 350h kursu jzykowego - tylko do 30 czerwca 2016

Pacisz tylko za kurs jzykowy i certyfikat - a zyskujesz pene uprawnienia!Masz pytania? Zadzwo: 32 43 29 857 lub 502 162 365UWAGA NOWO! 
Kurs Jzykowy w dwóch wariantach do wyboru!


Cena: 3500 z   (mniej ni 10 z za godzin)

Zajcia dla osób posiadajcych podstawow wiedz z jzyka angielskiego.

W cenie:

- Kurs Kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego
- Kurs jzykowy 350 godzin
- Konwersacje - 10 próbnych speakingów egzaminacyjnych
- Zajcia z egzaminatorami certyfikatu PTE General
- Dodatkowe materiay i zajcia na platformie e-learningowej
- 3 egzaminy próbne z PTE General level 3
- mae grupy- do 15 osóbCena: 4800 z (mniej ni 10 zotych za godzin)

Zajcia dla osób, które s na poziomie AO z angielskiego.


W cenie:

- Kurs Kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego
- Kurs jzykowy 480 godzin
- Konwersacje – 10 próbnych speakingów egzaminacyjnych
- Zajcia z egzaminatorami certyfikatu PTE General
- Dodatkowe materiay i zajcia na platformie e-learningowej
- 3 egzaminy próbne z PTE General level 3
- mae grupy- do 15 osób

 


UWAGA:

Zapisujc si do koca czerwca otrzymujesz gratis dodatkowe 20h konwersacji!

 

 

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z Zarzdzania w Owiacie.


Cena: 1400z

 

Uczestnicy zdobd kwalifikacje do zarzdzania placówkami owiatowymi.
Kurs jest skierowany do nauczycieli, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do waciwego zarzdzania szko/placówk.
Celem kursu jest ksztacenie w zakresie midzy innymi umiejtnego zarzdzania zasobami ludzkimi, wasnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szko jako organizacj uczc si.

Uczestnikami kursu mog by nauczyciele posiadajcy odpowiedni poziom wyksztacenia zgodny z Rozporzdzeniem MEN z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wymaga jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkó i rodzajachZjazdy tylko 5 sobót w semestrze.

 

Zobacz ofert w pdf

Wykaz placwek do odbywania praktyk pedagogicznych z zarzadzania

 


Kurs jzykowy przygotowujcy do egzaminów LCCI
 
Pi poziomów – kady poziom 120 godzin – kada godzina zaj 10z

 

Londyska Izba Przemysowo-Handlowa (LCCI IQ) jest jedn z najwikszych brytyjskich instytucji, nadajcych kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomoci jzyka angielskiego speniaj wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania jzyka, British National Standards for Languages, z tego te wzgldu posiadaj oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo speniaj one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracajc uwag na uycie jzyka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomoci.

Certyfikaty Londyskiej Izby s uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoy wysze na caym wiecie za dowód znajomoci zawodowego jzyka angielskiego. W Polsce, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ speniaj wymogi postpowania kwalifikacyjnego dla pracowników sub cywilnych.

 

 

Pobierz pdf ze szegóami oferty 

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „Jzyk angielski” dla nauczycieli z certyfikatem


Cena: 1400z 


Zjazdy: zajcia w soboty.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli z midzynarodowym certyfikatem jzykowym na poziomie B2* i wyszym.


Ukoczenie kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego daje kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiego od 4 klasy szkoy podstawowej wzwy.


*Jeli jeste zainteresowany kursem jzykowym przygotowujcym do certyfikatu, zadzwo.Egzamin PTE level 3 sesja czerwiec 2016

11 czerwca 2016r., o godz. 9.00 w Niepublicznym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, na kampusie, odby si egzamin z Pearson Test of English General level 3.

W Rybniku, do egzaminu przystpio 37 osób. Czekamy na ceryfikaty J

 


Zobacz zdjcia

 


Kurs z jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu jzykowego, koniecznego do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 3500 z (350 godzin - 10z za godz.) - do kursu jzykowego,
Kurs Kwalifikacyjny GRATIS
raty: 350z x 10 miesicy


Zjazdy:
grupy weekendowe: zajcia w soboty od 9.00 - 15.00
grupy tygodniowe: kady wtorek od 16.30 - 20.30 i jeden czwartek w miesicu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania pocztkowego - informacje dodatkoweW zwizku z licznymi zapytaniami informujemy, e WARUNKIEM KONIECZNYM do uzyskania wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) jest posiadanie certyfikatu ktregokolwiek z nastpujcych egzaminw, potwierdzajcego znajomo jzyka angielskiego na poziomie podstawowym:

a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):
- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem cakowitym minimum 57 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujcy rwnie pod nazw:
City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" cznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonujcym rwnie pod nazw: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,

f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,>

g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5.

1. (rdo: zacznik do Obwieszczenia MEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 padziernika 2013 r., poz. 1207).

 

 Szkolenie PTE Young Learners.

W sobot 23 kwietnia w naszym orodku przy ul. Rudzkiej 13 C na Kampusie odbyo si szkolenie dla nauczycieli jzyka angielskiego na temat egzaminów dla dzieci PTE Young Learners, prowadzone przez trenera i egzaminatora PTE General i PTE Young Learners, pana Kamila Petryka. Szkolenie skadao si z trzech czci.

Na pierwszej sesji szkolenia uczestnicy mogli dowiedzie si, z jakich elementów skadaj si testy PTE Young Learners, jakie umiejtnoci sprawdzaj i jak wpywa na motywowanie dzieci. Przydatn czci sesji byo przedstawienie nauczycielom przykadowych scenariuszy lekcji, które przygotowuj uczniów do testu.

Po krótkiej przerwie kawowej odbya si druga sesja dla egzaminatorów, gdzie przybliona zostaa struktura egzaminu oraz sposób jego oceniania. Podsumowaniem drugiej sesji szkolenia byy warsztaty dla przyszych egzaminatorów PTE Young Learners, które pokazay uczestnikom jak przeprowadzi i oceni egzamin.

Trzecia sesja skierowana bya do rodziców przedstawiajca zalety i korzyci egzaminu PTE Young Learners.

Szkolenie przebiego w przyjemnej atmosferze, za przekazane informacje z pewnoci pozwol lektorom na wzbogacenie swojego warsztatu.Wejd do galerii


 


RUSZYY ZAPISY DO PITEJ EDYCJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO! Zajcia zaczynamy od marca!

Jako JEDYNY w okolicy AKREDYTOWANY Orodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzimy zarwno kursy kwalifikacyjne jak i jzykowe przygotowujce do certyfikatw koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.


Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 1600z
Ilo godzin: 240
Zjazdy: grupa weekendowa: zajcia w soboty.


Pacisz tylko za kurs jzykowy i certyfikat - a zyskujesz pene uprawnienia!

Kurs z jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu jzykowego, koniecznego do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 3000z (10z za godz.) - do kursu jzykowego, Kurs Kwalifikacyjny GRATIS
raty: 340z x 9 miesicy
Zjazdy: weekendy


Ruszyy zapisy na kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego dla osb posiadajcych certyfikaty jzykowe.

Kurs w/w daje uprawnienia do nauczania jzyka angielskiego we wszystkich typach szk i placwek. Niezbdnym jest posiadanie odpowiednich certyfikatw jzykowych.Szanowny Nauczycielu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.


Sprawdź, czy masz uprawnienia do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i/lub klasach 1 - 3.
uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 1-3, posiada:

- nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego + posiadający państwowy certyfikat językowy + ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego.

Masz ukończone studia podyplomowe bez certyfikatu językowego? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

Masz ukończony kurs kwalifikacyjny bez certyfikatu językowego? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

Masz certyfikat językowy bez kursu kwalifikacyjnego lub studiw podyplomowych? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

ZAPRASZAMY na dotowany kurs kwalifikacyjno - metodyczny z języka angielskiegoKURSY JĘZYKOWE przygotowujące do certyfikatu językowego PTE level 3
dla nauczycieli przedszkola i szkoly podstawowej


By uzyskać kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka angielskiego, proponujemy nauczycielom przedszkoli udzial w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowujacym do zdania egzaminu PTE level 3.

Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorw egzaminu PTE oraz wykladowcw Nauczycielskiego Kolegium Językw Obcych w Rybniku. Egzamin przeprowadzany jest w naszej siedzibie.

Podobną ofertę doskonalącą przygotowaliśmy rwnież w zakresie języka niemieckiego. W zależności od stopnia opanowania języka przez kandydatw (poziom A2 lub B1) zaplanowano utworzenie grup o zrżnicowanej ilości godzin (580, 300 lub 120 godzin lekcyjnych). W celu określenia poziomu językowego kandydatw przeprowadzony zostaje bezpłatny test diagnozujący.

W celu umożliwienia uczestnikom zdobycia kwalifikacji uprawniających do nauczania języka obcego prowadzimy w sposb ciągły kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego nauczania języka obcego.
Październik 2015 r.

W październiku zajęcia rozpoczęły grupy językowe: weekendowe i tygodniowe, przygotowujące do certyfikatu PTE level 3.

W październiku zajęcia rozpoczęły grupy kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego: grupy weekendowe.


Zmiany prawne w zakresie nauczania językw obcych w przedszkolach

W lutym 2014 r. do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia oglnego w poszczeglnych typach szkl. Wprowadza on obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystąjacych z wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie zostalo podpisane w dn. 30 maja 2014 r.

Czytaj więcej