web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
Kadra Orodka w latach 2006 - 2015

prof. zw. Marta Bogdanowicz
prof. UWr. dr hab. Marek Kuniak
dr hab. Artur Kubacki
dr Ewa Gumul
dr Katarzyna Gborys
dr ukasz Iluk
dr Magorzata Marzec-Stawiarska

mgr Joanna Zawadzka
mgr Dorota Kowalska
mgr Przemysaw Ogiski
mgr Jan Gociski
mgr Agata Juraszczyk
mgr Aleksander Brzozka
mgr Sylwia Tomczyk
mgr Magorzata Maecka-Zdrzaek
mgr Zbigniew Krakowiak
mgr Barbara Uniwersa
mgr Joanna Zwoleska
mgr Renata Czabaj
mgr Wojciech mieja
Wsppraca w latach 2006 - 2015

Uniwersytet Wrocawski
Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Rybniku
Pearson Longman
British Council
Oxford University Press
Oddzia Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego w Rybniku
Polskie Towarzystwo Dysleksji
Wydawnictwo "wiat bez granic for people all ages"