Classes – 2 Columns

OFERTA

Centrum szkolenia operatorów UAVO i szkoła pilotażu modeli
Szkoła pilotażu modeli zdalnie sterowanych 

Kursy przygotowujące do egzaminu na operatorów bezzałogowych statków latających UAVO DRON
Prowadzimy szkolenia w zakresie pilotażu bezzałogowych systemów latających oraz obsługi naziemnych systemów przetwarzania danych.
Prowadzimy zapisy na kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS. 

W celu wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi platformami latającymi niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).  Oznacza to, że wykonując usługę fotografii lub filmowania z powietrza z wykorzystaniem takiego sprzętu jak quadrotor, heksakopter czy samolot bezzałogowy należy posiadać państwowe uprawnienia. 
Świadectwo to wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego

Oferujemy profesjonalne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, którego zakres obejmuje zarówno przedmioty wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jak i przedmioty dodatkowe uzupełniające wiedzę operatora UAV:

Wykorzystanie:

 • Fotografia
 • Relacje z podróży
 • Śluby
 • Komunie
 • Studniówki
 • Imprezy plenerowe
 • Imprezy sportowe
 • Eventy na wolnym powietrzu
 • Koncerty
 • Reportaże z lotu ptaka
 • Akcje ratownicze
 • Patrolowanie lasów
 • Klęski żywiołowe
 • Policja
 • Straż pożarna
 • Straż miejska
 • Straż graniczna
 • Służby mundurowe
 • Fotografowanie dużych obszarów w celu tworzenia map o dużej szczegółowości
 • Fotografia spektralna pól, obszarów leśnych i uprawnych pozwalająca na przeprowadzenie analiz jakości i stanu zdrowia roślin
 • Fotografia termalna – wykrywanie pożarów, awarii instalacji elektrycznych, uszkodzeń sieci ciepłowniczych, monitorowanie zwierząt i ludzi na dużych obszarach
 • Tworzenie ortofotomap ukazujących ukształtowanie terenu, pozwalających 
  na np. obliczenie objętości hałd i wyrobisk
 • Zdjęcia i filmy lotnicze
 • Śledzenie i monitorowanie osób i mienia
 • Analizy i lokalizowanie uszkodzeń sieci energetycznych,
 • Monitoring klęsk żywiołowych
 • Fotografie wykorzystuje się jako uzupełnienie dokumentacji przy wszelkiego
 • Reklama i tworzenie folderów, prezentacji, kalendarzy, stron www,
 • Promocja gmin, miast, szkół, ośrodków kultury, osiedli, obiektów sportowych, miejsc wypoczynokwych,  zabytków, hoteli itp.

Szkolenia dla Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejska, Straży Granicznej i Służb ratunkowwych

Istnieje możliwość dojazdu do służb mundurowych, pod warunkiem zebrania co najmniej 15-osobowej grupy.

Szkolenie teoretyczne:
1. Podstawy prawa lotniczego
- przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO)
- przepisy i procedury ruchu lotniczego
- służby i organy ruchu lotniczego
- klasyfikacja przestrzeni powietrznej
- skutki naruszenia przepisów lotniczych
2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
- podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie
bezzałogowym statkiem powietrznym
- wpływ chorób, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną
operatora bezzałogowego statku powietrznego -czynnik ludzki w lotnictwie
3. Zasady wykonywania lotów

4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
- zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych
przeszkód
5. Kategoria statku powietrznego, który ma zostać wpisany do świadectwa kwalifikacji
- Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego
systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania
Na zakończenie kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu.

Szkolenie praktyczne:

 • nauka startów
 • nauka lotu poziomego
 • podstawowych manewrów
 • nauka lądowań
 • nauka celności lądowania
 • początki lotów termicznych
 • loty w większych grupach modeli
 • podstawowe figury akrobacyjne

 

Wymagania na egzaminie praktycznym: 

1. Przygotowanie do lotu
- przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna
- przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Wykonywanie czynności lotniczych
- wykonywanie startu
- utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości 
(przód UAV w kierunku lotu w trybie ATTI)
- wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
    (przód UAV w kierunku lotu w trybie ATTI)
- zmiany wysokości lotu
- wykonywanie lądowania w wyznaczonym punkcie/obszarze
- zawis we wszystkich orientacjach poziomych względem operatora
    (w przypadku bezzałogowychstatków powietrznych pionowego startu i lądowania)
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych (omówienie)

Loty praktyczne można wykonać na sprzęcie udostępnianym przez naszą firmę lub na własnym modelu.