Akredytowany Ośrodek Doskonalenia

Szkolenia dla przedsiębiorców

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli